Umów się na wizytę:
+48 71 359 19 18
+48 71 359 17 10

Kurs protetyczny

Tematyka kursu zawiera najważniejsze zasady postępowania łącząc ze sobą wybrane zagadnienia z dziedziny implantologii, protetyki oraz periodontologii.

Szkolenie obejmuje kolejne elementy postępowania klinicznego i laboratoryjnego w oparciu o bogaty i profesjonalny materiał zdjęciowy, dając lekarzowi kompleksowe spojrzenie na różne procedury i rozwiązania protetyczne stosowane w implantologii. Część praktyczna pozwala zapoznać się z elementami systemu ich modyfikacjami i przydatnością w różnych typach oprotezowania.

Kurs ten może być przeprowadzony jako pojedyncze, jednodniowe szkolenie dla lekarzy protetyków lub stanowi część większego dwudniowego programu obejmującego również procedury chirurgiczne.

Część 1 Planowanie protetyczne
 • Ocena warunków u pacjenta
 • Warunki zgryzowe pacjenta (ewentualne zaburzenia w przebiegu linii zgryzowych, stłoczenia, ogólna kondycja uzębienia)
 • Obecność innych uzupełnień protetycznych z uwzględnieniem:
  • przebiegu linii zgryzowych
  • stanu klinicznego zębów filarowych
  • estetyki
  • korelacji z planowanym uzupełnieniem
 • Ocena uzębienia okalającego braki zębowe
 • Wybór modelu oprotezowania
 • Korona przykręcana
 • Korony cementowane
 • Most przykręcany
 • Most cementowany
 • Sposoby łączenia z uzębieniem własnym
 • Protezy osiadające
 • Metody rozmieszczania implantów
 • Zdjęcia RTG z indeksami
 • Szyny wskaźnikowe
 • CT, CT 3D
 • Wady i zalety poszczególnych technik

Część 2 Protetyka na implantach
 • Techniki pobierania wycisków
 • Łyżki standardowe
 • Łyżki indywidualne
 • Transfery wyciskowe (z poziomu implantu oraz filaru)
 • Materiały wyciskowe
 • Kliniczne etapy postępowania
 • Wyciski (dobór transferów, zużycie, klejenie)
 • Rejestracja centralnego zwarcia
 • Miara metalu
 • Oddanie oprotezowania (kontrola zgryzu, sposoby mocowania, pouczenie pacjenta, inne)
 • Modyfikacje etapów klinicznych
 • Błędy materiałowe, błędy w postępowaniu
 • Klejenie metalu, przyczyny
 • Opieka długoterminowa nad pacjentem
 • Wymiana zatrzasków

Część 3 Część praktyczna

 • Przegląd elementów systemu
 • Wybrane instrumenty
 • Wyciski, przykłady rozwiązań

Program kursu stworzony został z wykorzystaniem elementów katalogowych dostępnych w systemie implantologicznym Alpha Bio Tec.

Prywatna Klinika Stomatologiczna LIVE-DENT oraz Centrum Implantologii, ul. Młodych Techników 7,
53-647 Wrocław, tel. + 48 71 359 19 18, tel. +48 71 359 17 10, e-mail: rejestracja@livedent.pl

 Gabinet stomatologiczny przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
facebook